background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia l kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegóły na stronie BIP pod adresem:

https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=74001