background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą przepisów, od  9 czerwca 2021r.  posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z kart elektronicznych w praktycznej aplikacji mObywatel. Dotychczas obowiązująca aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021.
Specyfika aplikacji mObywatel pozwala na pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie posiadającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego oraz ważnego dowodu osobistego. Aplikacja jest bezpłatna.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W aplikacji mObywatel dostępna jest również mapa partnerów Karty Dużej Rodziny wraz  z informacjami o zniżkach. Osoby z rodzin wielodzietnych posiadający KDR mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, w opłatach paszportowych, darmowego wstępu do parków narodowych oraz skorzystać z tańszej oferty wielu podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel:

  • upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest  nadal ważna;
  • pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji oraz ją uruchom;
  • na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz „ Dodaj dokument” lub „Dodaj swój pierwszy dokument” – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz;
  • z Listy dokumentów wybierz Kartę Dużej Rodziny, zapoznaj się z regulaminem usługi  i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej;
  • jeśli korzystasz z mObywatela po raz pierwszy potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji. Jeśli korzystasz z mObywatela po raz kolejny – przejdź do kolejnego punktu;
  • sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.