background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy szczerego uznania, za wrażliwość, empatię, wysiłek oraz zaangażowanie w misji niesienia pomocy potrzebującym.

W tym Świątecznym dniu, życzymy Państwu, aby pomoc drugiemu człowiekowi stanowiła satysfakcję w wypełnianiu tak ważnej społecznie roli, by zawsze budziła szacunek i uznanie innych osób: beneficjentów, współpracowników i partnerów zawodowych.

Mamy świadomość, że gotowość niesienia pomocy i jej świadczenie, wymaga przyjęcia odpowiedzialności za życie człowieka znajdującego się w kryzysie, a Państwo swoją odwagą dajecie temu świadectwo.

Żywimy głęboką nadzieję, że takie podejście do ludzkich trudności i problemów może gwarantować skuteczność podejmowanych działań.

                                                                         Z poważaniem

                                                              Dyrekcja MOPS w Lubartowie