background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do dystrybucji węgla według założeń programu rządowego.

Wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o zakup  preferencyjny paliwa stałego można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3 Maja 24A, w godzinach 8.00-15.00, lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez platformę ePUAP.  (wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Przyjmowaniem wniosków i ich weryfikacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, wnioskodawca spełniający kryteria do zakupu preferencyjnego paliwa stałego otrzyma pisemną informację, z którą należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie, ul. Mickiewicza 50,  21-100 Lubartów, gdzie będzie dokonywała się dystrybucja węgla.

Pliki do pobrania: