background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Ważne zmiany w dodatku węglowym

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 listopada 2022 r., zostały wprowadzone istotne zmiany  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego.

Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy lub jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

Ważne! Termin na składanie wniosków o dodatek węglowy mija w dniu 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki uzyskania dodatku węglowego w oparciu o znowelizowane przepisy znajdują się w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).