background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konsultacje społeczne projektów dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lubartów na lata 2023-2025:

https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&action=details&document_id=1836831

Konsultacje społeczne projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025:

https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&action=details&document_id=1836150