background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Nadchodzi zima…

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz prognozami niskich temperatur Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zwraca się z prośbą o współpracę  w zakresie niesienia pomocy osobom  wymagającym wsparcia, które są narażone na niekorzystne skutki zimy.

Osoby i rodziny, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A, tel. 81 855 44 50, fax 81 855 45 47.

Jednocześnie informujemy, że adresy najbliższych  schronisk i noclegowni znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, dostępne są na stronie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.

 Liczymy na Państwa współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.