background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Szkolenia zawodowe w ramach POKL

W dniu 31.10.2011r. zakończyły się szkolenia zawodowe organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju. Instrument edukacyjny zadania Aktywna Integracja miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia.

Od dnia 3.11.2011r.  uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej. Wsparciem objęto 25 beneficjentów projektu systemowego współfinansowanego przez EFS w ramach POKL.