background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Nie bądź obojętny na los innych ludzi !

Na dworze bardzo obniżyły się temperatury. Zima jest okresem trudnym do przetrwania dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, chorych w tym z problemem alkoholowym i bezdomnych. Z myślą o nich, zwracamy się do osób życzliwych aby nie pozostawali obojętni na ludzkie nieszczęście. Bez wrażliwości obywateli służby sobie nie poradzą. Właściwa postawa i zrozumienie tego problemu pozwoli w porę podjąć odpowiednie działania przez służby społeczne, w tym także przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Osoby i rodziny, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się utrudnień i problemów należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, tel. 81 855, fax 81 855 45 47.

Informujemy także, że adresy najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.