background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Rekrutacja osób do projektu systemowego pt: OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klietów pomocy społecznj w Lubartowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie prowadzi rekrutację osób do projektu systemowego pt: „ OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  1. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat mieszkające w mieście Lubartowie, znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, które z powodu braku kwalifikacji, wykształcenia, uzależnień lub innych przyczyn nie mogą znaleźć pracy bądź przezwyciężyć występujących problemów.
  2. Kobiety samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko z terenu miasta Lubartowa.

W ramach projektu przewidziane jest szerokie wsparcie (kursy, szkolenia, treningi, możliwość kształcenia lub uzupełnienia wykształcenia, pomoc finansowa, działania integracyjne i środowiskowe) umożliwiające podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych do celów aktywności zawodowej i prawidłowego funkcjonowania w  życiu społecznym.

Dodatkowo w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) zaplanowano realizację działań skierowanych do matek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko.

Rekrutacja będzie trwała do 19 marca 2012 r.

Informacje na temat projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, pokój nr 14, tel. 855-44-50

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!