background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konkursy ROPS

W związku z ustanowieniem 2012 roku Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił konkursy:

„Gmina przyjazna Seniorom”,
„Animator Seniora”,
„Solidarność Międzypokoleniowa w obiektywie”.

Celem konkursów jest promowanie innowacyjnych, wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy i osoby fizyczne oraz ukazanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl