background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dzień Seniora 2012 r.

„Tak warto było, warto jest
Choć różnie z nami bywa
Odwagę mieć, nie ronić łez
Choć lat nam wciąż przybywa”

Anna Szarejko 

W dniu 24 października 2012 roku, w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, po raz kolejny odbyło się spotkanie klientów MOPS i DDPS z okazji „Dnia Seniora”. W uroczystości wzięli udział także członkowie Klubu Złotego Wieku w Lubartowie jak i pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie. Podczas spotkania był obecny również Burmistrz Miasta Lubartów Pan Janusz Bodziacki, który złożył uczestnikom serdeczne życzenia.
Uroczystość zorganizowana była w oparciu o projekt socjalny, który jest najbardziej pożądaną metodą pracy socjalnej w środowisku lokalnym. Wpisuje się on w założenia Programu aktywizacji i integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w Lubartowie w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów. Założeniem projektu było wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia zarówno instytucjonalnego, jak i ze strony najbliższego środowiska lokalnego. Spotkanie jest programem cyklicznym. Organizowanym przez pracowników tutejszego Ośrodka od 8 lat. W uroczystości wzięło udział 70 osób.
Samo spotkanie odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze. Program był niezwykle bogaty. Można było zobaczyć występ dzieci ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, usłyszeć twórczość własną naszych podopiecznych, wiersze i piosenki wykonane przez młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie, repertuar Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz niezawodnej kapeli „Lubartowiacy”, przy muzyce której uczestnicy wspaniale się bawili. Ponadto, zostały przygotowane przez organizatorów, zabawy z udziałem uczestników spotkania oraz drobne upominki. Na koniec spotkania zostało odśpiewane STO LAT, a z ust uczestników popłynęły serdeczne podziękowania.