background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Lubartów – Zdrową Gminą

gmina

Miasto Lubartów już po raz drugi przystąpiło do ogólnopolskiego Konkursu ,,Zdrowa Gmina”, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej
i zachęcanie mieszkańców naszego miasta do wykonywania bezpłatnych badań.  Ponownie organizatorem Konkursu jest Polska Unia Onkologii, która wspólnie z samorządami podejmuje działania propagujące prewencję chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Realizatorem powyższych działań również w tym roku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. W ubiegłorocznej edycji Gmina Miasto Lubartów zajęła 64 miejsce spośród 324 gmin, które przystąpiły do Konkursu. Od czerwca do października 2013r. MOPS w Lubartowie będzie prowadzić akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie zachowań prozdrowotnych.
NOWOTWÓR WCZEŚNIE WYKRYTY JEST ULECZALNY