Pracownicy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
       

 JEDUT MARZENA

dyrektor 

11

81 8554450 w.31

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 ONISZKO MAŁGORZATA

z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej

3

81 8554450 w.37

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

  psycholog

3A

81 8526044

  specjalista pracy z rodziną

3A

81 8526044

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

  asystent rodziny

16

698930015

  asystent rodziny

16

503974915

DZIAŁ DS. RODZINY i ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

z-ca dyrektora ds. świadczeń i usług

4

81 8554450 w.36

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

JABŁOŃSKA BEATA kierownik 

4A

81 8554450 w.43

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY

TUROWSKA  ANNA kierownik 

2

81 8554450 w.38

STANOWISKA SAMODZIELNE

  starszy specjalista ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów

9

81 8554450 w.24

  radca prawny

10

81 8554450 w.25

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

BORZĘCKA ANNA główny księgowy

10

81 8554450 w.35

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Krzywe Koło 36, 21-100 Lubartów

UNKIEWICZ  EDYTA kierownik  

81 8552446