Program Przeciwdziałania Przemocy

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022.”

Pobierz plik w formacie PDF