Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju jego mieszkańcom.

Jej przesłanie, to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych. Ważnym zadaniem Strategii jest zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju społecznego oraz uaktywnienie środowiska lokalnego. Wdrażanie Strategii powinno zintegrować społeczeństwo miasta i przyczynić się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych.

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartowa.

Pobierz plik w formacie ZIP

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartowa na lata 2016-2025

Pobierz plik w formacie PDF