Realizacja strategii

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów

Sprawozdania z realizacji strategii za poszczególne lata: