Świadczenia socjalne

Komunikat w sprawie okresu świadczeniowego 2022/2023

Wnioski  o świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2022 r. / 2023 r. można składać od dnia 1 lipca 2022 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub portal PUE ZUS.

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja  24 A  lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Formularze wniosków i załączników dotyczące świadczeń dla rodzin dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wzory wniosków opublikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wzory-wniosków-o-świadczenia-dla-rodzin- -do-stosowania na bieżący okres a-także-na nowy-okres-2022/2023