300+ „Dobry Start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start można składać od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2020r. stosowne druki  będą dostępne i przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie (budynek biblioteki)
ul. 3 Maja 24A
21-100 Lubartów

Należy podkreślić, że wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  30 listopada 2020r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Druk wniosku udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkolaoraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie dobry start nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach pomoc do rodzin  trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne !

Zgodnie z § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061 z późn. zm.) organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ponadto nie należy odpowiadać na maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia dobry start.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start